| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Falkensten Bruk

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 11 years, 9 months ago

Falkensten Bruk

 

 

Falkensten Bruk var tidligere en gammel adelsgård som omfatter en stor del av den tidligere Borre kommune (som nå er innlemmet i Horten kommune).

Gården fungerte nærmest som en "kommune i kommunen" med ulike industrivirksomhet, jord-, husdyr- og skogbruksproduksjon, fiske, møller, kraftverk m.m.

Husmannsplasser fulgte også med.

 

Idag drives tradisjonelt jord- og skogbruk.

Eiendommen er nærområde for kommunens innbyggere når det gjelder tur- og friluftsaktiviteter.

Driftsbygningen blir leid ut til industriformål - hovedbygningen er fredet.

 

Falkensten Bruks historie kan du finne mer om her.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.