| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Falkensten Bruk

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 13 years, 5 months ago

Falkensten Bruk

 

 

Falkensten Bruk var tidligere en gammel adelsgård som omfatter en stor del av den tidligere Borre kommune (som nå er innlemmet i Horten kommune).

Gården fungerte nærmest som en "kommune i kommunen" med ulike industrivirksomhet, jord-, husdyr- og skogbruksproduksjon, fiske, møller, kraftverk m.m.

Husmannsplasser fulgte også med.

 

Idag drives tradisjonelt jord- og skogbruk.

Eiendommen er nærområde for kommunens innbyggere når det gjelder tur- og friluftsaktiviteter.

Driftsbygningen blir leid ut til industriformål - hovedbygningen er fredet.

 

Falkensten Bruks historie kan du finne mer om her.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.