| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Falkensten Bruks historie

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 13 years, 4 months ago

Kilde:  Borre Historielag

Borre Historielag er vår viktigste kilde til å finne informasjon om Falkenstens historie på nettet. De har lagt ut alle årgangene av Borreminne fra 1985 til 2005, og her kan vi finne en rekke interessante artikler om Falkensten og dets historie.

 

Referanser:

  

Falkensten Bruk

 

 

Falkensten Bruk har hatt følgende kjente eiere:

 • Fredrik Lange - ble eier på slutten av 1500-tallet, Falkensten ble da en adelsgård
 • Hans sønn Gunde Lange - overtok i 1625
 • Hans datter Ida Lange - overtok i 1639
 • Ukjente overtok i 1669
 • Ove Lange, Ida Langes brorsønn - innløste den ca 1671
 • Reinhold Wordermanns enke og arvinger - overtok i 1693. Falkensten opphørte som adelsgård.
 • Kammerassesor Wordermann og frue
 • Kanseliråd Hans Scavensius
 • Kommandørkaptein Anders Pedersen Styhr overtok i 1718
 • Jørgen Qvall kjøpte gården i 1724
 • Sorenskriver Jens Friis overtok gården i 1759
 • David Holt fikk gården i 1778
 • Assesor Krafting kjøpte gården i 1790
 • Tørris Bonnevie overtok i 1800
 • Hans enke Sofie Amalie drev gården fra 1820 til 1837
 • Sønnen Fredrike Bonnevie drev gården fra 1839
 • Skipsreder Morten Smith-Petersen overtok i 1865
 • Hans enke drev fra 1872 til 1890
 • Deres svigersønn Rolf Andvord overtok i 1890
 • Norges Bank overtok gården i 1901
 • Betan Ihle kjøpte gården i 1911
 • Anton Kjøssvold overtok i 1925
 • Kapteinløytnant Carsten Lunde Schmidt kjøpte gården i 1928
 • Norske nazister tok gården i 1942
 • Carsten Lunde Schmidt fikk gården tilbake i 1945
 • Hans sønn Carsten Schaaning Schmidt overtok gården i 1974
 • Og hans sønn Trond Schmidt overtok i 1987

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.