| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Falkensten Sanitetsforening

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 9 years, 6 months ago

Om Falkensten Sanitetsforening

Falkensten Sanitetsforening ble stiftet som arbeidslag under Nykirke Sanitetsforening den 4. februar 1946, og som selvstendig forening i januar 1953 med tilknytning til Norske Kvinner Sanitetsforening.

 

Sanitetsforeningen eier grendehuset Fredhøy sammen med Falkensten Vel.

 

Falkensten Sanitetsforening er medlem av Norges største kvinneorganisasjon som i over 110 år har satt dagsorden og vært en viktig bidragsyter i lokalmiljøet. Hvert år samler sanitetskvinnene inn penger til små og store tiltak. Siden 1995 er det samlet inn og bevilget over 100 millioner kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter.

 

Falkensten Sanitetsforening har idag ca 30 medlemmer i alderen 40 til 85 år. Sanitetsmøtene avholdes på grendehuset Fredhøy den 4. tirsdagen i måneden kl 19.00, der det blant annet holdes foredrag, temakvelder og kurs...

 

Aktiviteter

Det er formiddagstreff på grendehuset en gang i måneden.

Det er Sanitur hver tirsdag kl 20 når det er turgåing på programmet.

Det er hobbykvelder der det jobbes med fastelavensris og med ting som skal til julemessen.

 

Inntekter skaffes ved å selge fastelavensris, lodd og arrangere julemesse.

 

Medlemskap

Falkensten Sanitetsforeningtilbyr en møteplass og et sted å treffe venner. Ved å bli medlem i NKS viser du at du bryr deg om muligheten til å påvirke nærmiljøet.

 

Kontaktperson:     Hanne Marit Rygh,     958 71 410,          famrygh@online.no

 

Kalender

Falkensten Sanitetsforenins aktiviteter er lagt inn i oversikten over hva som skjer på Falkensten som du finner her

 

Oppslag i lokalavisen

Referat fra Falkensten Sanitetsforenings møte den 28. april 2009.

Referat fra Falkensten Sanitetsforenings Årsmøte i den 2. februar 2010.

Referat fra Falkensten Sanitetsforenings møte den 25. mai 2010.

Referat fra Falkensten Sanitetsforenings møte den 23. november 2010.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.