| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Falkensten Vel

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 5 years, 3 months ago

 

 

    

 

Falkensten Vels formål er å ivareta medlemmenes felles interesser på Falkensten og søke å utvikle et trygt og godt bomiljø.

Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse mål.

Enhver som bor på Falkensten og er over 16 år kan bli medlem. 

Også beboere i tilgrensende områder som ønsker å støtte eller engasjere seg i Falkensten Vels kjernesaker er velkomne til å bli medlemmer.

 

Du som ikke er medlem, men som er interessert, les vår invitasjon her.

 

Falkensten Vels vedtekter finner du her.

  

Styret velges på foreningens årsmøte som avholdes i februar/mars hvert år. 

 

Foreningen har opprettet komiteer for å kunne fokusere på områder som anses som spesielt viktige.

Det gjelder følgende områder:

 

- Båthavn

- Grendehuset

- Internett

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.