| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Falkensten Vels båthavn

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 9 months, 4 weeks ago

 

 

    

 

Om båthavnen

Falkensten Vel har en avtale med Falkensten Bruk som gir Vellet disposisjonsrett over et område i Drasund som benyttes som båthavn for Vellets medlemmer.

 

Båthavnen besto tidligere av en fast brygge med 14 plasser - den ble for noen år siden oppgradert til en flytebrygge med plass til 26 - 28 båter (avhengig av båtstørrelser).

Flytebryggen er kjøpt brukt og krever derfor nøye overvåking og vedlikehold.

 

Båthavnen omfatter også et flott område på land som om vinteren brukes til vinteropplag av båter.

 

Hvordan få båtplass

For å få båtplass må man være medlem av Falkensten Vel. Dessuten må man enten være fastboende på Falkensten / Skavli eller hytteeier med hytte på Falkensten.

De som ønsker båtplass bes henvende seg til kontaktpersonen for Falkensten Vels båthavn (Kontakt oss).

Per dato er alle plasser opptatt, og det er ikke særlig rask utskifting av plasser, så det vil nødvendigvis måtte ta endel tid før man kan vente å få en båtplass.

 

Vedtekter og reglement

Vedtekter for Falkensten Vels båthavn

Reglement for Falkensten Vels båthavn

 

Status båtplasser

Følgende lenke tar deg til et lite bilde av båthavna. Klikk deretter på bildet for å se det  i full størrelse: Oversikt over båtplasser 2012 

 

Tildelte båtplasser:     <TBD>

Venteliste båtplasser: <TBD>

 

Vedlikehold

Alle som har båtplass må bidra til å holde båthavnen i orden.

Det er derfor satt opp en turnusliste der båtplasshaverne har ansvaret for hver sin uke i løpet av sommeren. Ansvaret innebærer å rydde og klippe gress og å holde øye med brygge og båter for å se at alt er som det skal.

 

Turnusliste dugnad:  <TBD>

 

I tillegg vil det av og til arrangeres dugnader der større oppgaver står i fokus.

I disse tilfellene vil båthavnkomiteen kontakte de man ønsker skal bidra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.