| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Falkensten

This version was saved 12 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by Dag Rojahn Karlsen
on February 10, 2009 at 8:32:20 pm
 

Velkommen til Falkensten på nett!

 

(www.falkensten.org)

 

 

Løvøykapellet

 

Dette er stedet der du vil finne informasjon om Falkensten.

 Her skal du kunne finne ut hva som skjer, hvilke muligheter som finnes, foreningsliv og mye mer.

 

Falkensten er et praktfullt sted i Horten kommune med mange spennende muligheter.

 

(Sidene er fortsatt under utarbeidelse, så alle linker er ikke på plass ennå.)

 

 

 

Falkensten i nyhetsbildet

 

10.02.2009: Skoler på Skavli og Kirkebakken skrinlagt!

Med 23 mot 18 stemmer vedtok Horten kommunestyre i går kveld å gå inn for å bygge ut tre store skoler i Horten: Sentrum, Granly og Lillås.

Det var Nils Petter Bryde fra Frp som fremmet forslaget som Ap og Felleslisten for helse og omsorg også støttet.

Les Gjengangerens referat fra kommunestyremøtet her.

Mindretallet ønsket å utsette saken på grunn av for dårlig beslutningsgrunnlag, men fikk ikke tilstrekkelig støtte.

09.02.2009: Sterkt engasjement i saken om ny skolestruktur

En rekke leserbrev har de siste dagene blitt postet til Gjengangeren ang ny skolestruktur. Så og si alle er svært kritiske til prosessen og til det standpunktet AP, FrP og SP har tatt.

Les selv leserbrev fra Torbjørn Krämer, fra Judith Stangeby, gruppeleder i Venstre, fra Petter Kirkeby, fra Guri Bosness og fra Gunhild Paalgard.

 

05.02.2009: Sentralisering av skolene i Horten

Tove Seljeseth Krämer minner i et leserbrev om at Horten kommune allerede 2 ganger har vedtatt å bygge skole på Skavli.

Hun utfordrer FrP og SP som ser ut til å gå fra sine tidligere løfter i denne saken.

Les hele leserbrevet her.

 

05.02.2009: En desentralisert skolestruktur er framtiden i Horten

Vi har nå en mulighet til å sikre en god skolestruktur i Horten, en struktur for framtiden. Det er viktig å ta de riktige grep og sørge for en skole vi kan være stolte av, en skole som gir elevene ett best mulig utgangspunkt og den beste skolegangen det er mulig å få til.

Dette skriver representanter for Høyre, Venstre, Rødt, SV, KrF og 2 uavhengige.

Les deres leserbrev i Gjengangeren.

 

05.02.2009: Prosessen om ny skolestruktur i Horten har vært for dårlig!

Dette sier Trond Løfgren, Studentleder ved Høgskolen i Vestfold, Margit Mathisen, skolekontakt i Kirkebakken Vel og Torbjørn Krämer fra skolegruppa i Falkensten Vel i en artikkel i dagens Gjengangeren.

Les hva de sier.

 

03.02.2009: Formannskapet behandlet forslaget til ny skolestruktur!

Formannskapet i Horten kommune behandlet igår forslaget til ny skolestruktur i Horten.

Der gikk Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet inn for en sentralisert skolestruktur i fremtiden.

Dvs tre store skoler med plass til 525 elever hver, Sentrum, Granly og Lillås.

I dette forslaget er det ingen plass for ny skole på Skavli eller på Kirkebakken, og interessene til de som bor utenfor sentrum blir ikke tatt til følge.

Saken kommer til endelig behandling i kommunestyret mandag den 9. februar der Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har flertall.

 

 

29.01 2009: Vil bygge skoler på Skavli og Kirkebakken!!

I Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie ble det tirsdag kveld flertall for 2 nye skoler i Horten kommune.

Høyre, Venstre, SV og Rødt gikk inn for bygging av ny skole på Skavli og Kirkebakken.

Les Gjengangerens artikkel her.

For beboerne på Falkensten og Skavli kan dette være et viktig skritt mot en ny barneskole på Skavli.

 

 

 

          Falkensten skole

 

18.12.2008: Framtidig skolestruktur i Horten

 

Nok en gang må beboerne på Falkensten fram på barrikadene for å sloss for skole i nærmiljøet.

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe hvis oppgave var å utrede framtidig skolestruktur i Horten, med fokus på de bynære skolene.

Arbeidet har resultert i 3 alternative forslag som alle berører de som bor på Skavli og Falkensten. Til tross for dette ble ingen fra Skavli / Falkensten invitert til å delta i utredningsarbeidet.

Typisk er det også at det foreslås at vedtaket om å bygge Skavli skole legges til side, og i stedet foreslås det utbygging av skolene Granly og Lillås.

Med andre ord, er det ikke økonomiske grunner til at man ikke vil bygge skole på Skavli , men politiske, og det kan ikke de som bor på Skavli, Falkensten og omegn godta.

 

Les høringsutkastet fra Horten kommune og Falkensten Vels høringsinnspill for selv å sette dere inn i saken:

 

Horten kommunes høringsutkast

Falkensten Vels høringsinnspill

 

Les også hva Kirkebakken Vel skriver i sitt høringsinnspill den 6.1.2009:

Kirkebakken Vels høringsinnspill

 

Alle nyheter  

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.