| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Falkensten

This version was saved 12 years, 9 months ago View current version     Page history
Saved by Dag Rojahn Karlsen
on April 24, 2009 at 4:40:43 pm
 

Velkommen til Falkensten på nett!

 

(www.falkensten.org)

 

 

Løvøykapellet

 

Dette er stedet der du vil finne informasjon om Falkensten.

 Her skal du kunne finne ut hva som skjer, hvilke muligheter som finnes, foreningsliv og mye mer.

 

Falkensten er et praktfullt sted i Horten kommune med mange spennende muligheter.

 

 

 

 

 

OPPSLAGSTAVLE

 

 

 

 

Falkensten i nyhetsbildet

 

21.04.2009: Lovisa-pokalen til Bjørn Inge Pettersen

Bjørn Inge Pettersen fra Falkensten mottok Lovisa-pokalen på Horten Idrettsråds møte i går kveld.

Les detaljene her.

 

03.04.2009: Kommuneøkonomi og uansvarlige politikere

Høyre og Fremskrittspartiet har en liten disputt angående dette temaet i Gjengangeren.

Les Fremskrittspartiets innlegg her 

og Høyres svar her.

Så et nytt innlegg fra Fremskrittspartiet.

 

28.03.2009: Har hjerterom for andres barn

Gjengangeren har en artikkel om Annette Solheim og Morten Wiig Olsen på Vikveien som er i ferd med å bli fosterforeldre.

Les Gjengangerens artikkel her.

 

24.03.2009: Sak om lovlighetskontroll går videre til fylket

I gårsdagens kommunestyremøte var det ingen representanter som endret standpunkt, og saken om lovlighetskontroll av vedtaket i kommunestyret om ny skolestruktur sendes videre til Fylkesmannen.

I forkant av gårsdagens møte var det en rekke innlegg i avisen som anmodet flertallet i kommunestyret om å endre standpunkt.

Kirkebakken Vel:              Borrefolk går i front for ny barneskole - og gir seg ikke - uansett.

Falkensten Vel:                Meningsløst å vedta før man utreder

Børre Jacobsen:              Synserne synser videre, Bryde erstatter administrasjonen

A. H. Sæterlid:                 Trist argumentasjon

Petter Kirkeby intervjuet:  Nok tid til å utrede begge alternativene

Petter Winge:                  Skoleeksempel på uforsvarlig vedtak?

Børre Jakobsen intervju:   Må tenke langsiktig

 

20.03.2009: FrP sier det ikke er grunnlag for nye skoler

og får en mengde kommentarer i Gjengangeren.

Les mer ...

 

10.03.2009: Flere innlegg om skolestruktur

Horten SV's gruppeleder Tore Larsen sier ja til desentralisert skolestruktur.

Han påpeker at saken om skolestruktur ble blandet inn i samme sak som fornyelse av Sentrum skole og og behovet for oppussing og utvidelse på de øvrige skolene, noe som var uheldig.

Les mer ...

 

Granly skoles FAU ønsker ny skole på Kirkebakken, men også utvidelse av dagens skole på Granly.

Les mer ...

 

Petter Kirkeby reagerer på uttalelser fra ordfører Nils-Henning Hontvedt angående kravet om lovlighetskontroll fra Høyre, Venstre og Rødt.

Les mer ...

 

28.02.2009: Er det allikevel håp for skole på Skavli?

Gruppelederne i Høyre, Venstre og partiet Rødt krever at vedtaket i kommunestyret om ny skolestruktur må lovlighetskontrolleres. De tre partiene mener at kommunestyrets vedtak er fattet på så dårlig grunnlag at det er lovstridig.

Les mer ...

 

17.02.2009: Sterke reaksjoner på kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur

I dagene etter kommunestyrets vedtak om ny skolestruktur i Horten kommune har det kommet en rekke leserbrev til Gjengangeren som er sterkt kritiske til både vedtaket og til prosessen forut for vedtaket.

Her er noen av dem:

Tove Siljeseth Krämer: Ny skolestruktur for hele kommunen.

Petter Kirkeby:            Manipulering eller uvitenhet?

Kirkebakken Vel:         Svar til ordføreren om skolesatsing

Benn Solem, Høyre:    Kan vi stole på politikerne?

Alf Henriksen, Rødt:    Uklokt skolestrukturvedtak

 

10.02.2009: Skoler på Skavli og Kirkebakken skrinlagt!

Med 23 mot 18 stemmer vedtok Horten kommunestyre i går kveld å gå inn for å bygge ut tre store skoler i Horten: Sentrum, Granly og Lillås.

Det var Nils Petter Bryde fra Frp som fremmet forslaget som Ap og Felleslisten for helse og omsorg også støttet.

Les Gjengangerens referat fra kommunestyremøtet her.

Mindretallet ønsket å utsette saken på grunn av for dårlig beslutningsgrunnlag, men fikk ikke tilstrekkelig støtte.

 

09.02.2009: Sterkt engasjement i saken om ny skolestruktur

En rekke leserbrev har de siste dagene blitt postet til Gjengangeren ang ny skolestruktur. Så og si alle er svært kritiske til prosessen og til det standpunktet AP, FrP og SP har tatt.

Les selv leserbrev fra Torbjørn Krämer, fra Judith Stangeby, gruppeleder i Venstre, fra Petter Kirkeby, fra Guri Bosness og fra Gunhild Paalgard.

 

 

Alle nyheter

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.