| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Løvøy kapell

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 14 years, 9 months ago

Løvøy kapell

 

 

Løvøy kapell er et steinkapell, som er bygd en gang i tidsrommet 1223 – 1398 e.Kr. Langveggene er drøyt 10 meter og gavlveggene 7 meter.

St. Olavsbrønnen som ligger ved kirken var et av de viktigste valfartssteder på Østlandet i katolsk tid. Kapellet var viet til St. Halvard og St. Martin.

 

I dag er Løvøy kapell en del av Horten prestegjeld. Det er Horten Menighet som har ansvaret for gudstjenestene som avholdes i Løvøykapellet.

Løvøy kapell er åpent for vanlige gudstjenester fra påske til jul. I sommermånedene avholdes det kveldsandakter hver onsdag.  

Kapellet har god søkning både til de ordinære gudstjenestene og de ukentlige sommerandaktene.

Med sine 100 sitteplasser er kapellet svært attraktivt til vielser.

 

Olsok markeres hvert år ved en høytidelig utendørs gudstjeneste på kirkebakken. Gudstjenesten har som et av sine høydepunkt opplesing av Hugo Frestis prolog, som er skrevet nettopp for Olsokfeiringen på Løvøya. Olsokarrangementet har de siste årene samlet 300 – 400  besøkene.

 

Det er startet en forening som kalles Løvøykapellets Venner. Denne foreningens formål er å verne om Løvøykapellet og kirketunet, samt holde ved like interessen for, og kjærlighet til, den kristne kultur - skatten som kapellet representerer.

 

Løvøya og Løvøy kapell har en spennende historie, med mange myter og sagn knyttet til seg.

 

Kapellets interiør

 

Bak i kirken står en Kristusfigur skåret i tre. Den stammer fra Italia og er innkjøpt i København. Det er ingen sikker tolkning av symbolikken i motivet. Man tenker seg at motivet er Kristus og et lite barn som bærer hans kors, men andre tolkninger er også mulig.

Det er kunstnerparet Britt Bakken og Hans Gerhard Sørensen som har stått for det meste av kirkens utsmykning: Altertavlen - et korsformet mosaikkarbeide med motivet "Den oppstandne Kristus" - den dreibare kleberstens døpefonten med fire motiv fra Jesus liv - prekestol og alterring.

Alteret med alterstenen (3x1,5m). Denne lå som dørhelle på gården Falkenstens Bruk, men er igjen på sin opprinnelige plass.

Kirkens opprinnelige utstyr var enkelt. Kalken var av tre og foret innvendig med sølv. Denne og en alterkanne av tre finnes på Marinemuseet i Horten. På samme sted finnes også et bilde fra kirken, bare 25x30 cm stort som forestiller "Jesus innstifter nattverden". Det er nevnt at dette har vært altertavlen.

 

 

 

På folkemuseet i Oslo finnes også et bilde malt på tre. Det er skjenket kirken i 1722. Inskripsjonene peker på sagnet om grunnen til at kirken ble bygget. I likhet med alterstenen er en del av hellene i gulvet opprinnelige og gjenfunnet på gårdene i omegnen. Hortenskunstneren Hans. L.Rasmussen har utført glassmaleriene - også de med kjente motiver fra bibelen.

 

Krusifikset på nordveggen er et treskjærerarbeide fra Oberammergau i Tyskland. Alterduken er utført i den gamle håndarbeidsteknikken sprang. Løvøykapellet er den minste av Borres 3 middelalderkirker. Den er et av Oslofjordens mest eiendommelige fortidsminner og gir hvert år et stort antall turister og besøkende en følelse av historiens vingesus.

(Kilde: Borre kirkelige fellesråd)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.