| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Løvøykapellets Venner

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 2 years, 4 months ago

 

 

               

 

Løvøykapellets Venner ble stiftet i 1997 med det formål å verne om Løvøykapellet og kirketunet og holde ved like interessen for- og kjærligheten til den kristne kulturskatten som kapellet representerer.

 

Foreningen fikk raskt ca 100 medlemmer.

 

Siden den gang har foreningen påtatt seg mange oppgaver - av svært forskjellig slag. Dugnadsarbeid har alltid stått sentralt, og man har etter beste evne forsøkt å trå til for å utvikle og gjøre kapellet mer synlig i lokalmiljøet - spesielt når kirkevergens kommunale midler til slikt ikke var disponibelt.

 

Det hadde bl. a. ikke blitt ny informasjonstavle utenfor kapellet, vann i Hellig Olavs Kilde eller nye heller ved inngangspartiet og på stien til kilden - hvis ikke Venneforeningen hadde trådd til. En og annen konsert gjennomføres også i regi av foreningen, og Løvøykapellets venner er en trofast samarbeidspartner når Soknepresten i Horten inviterer til Olsokfest.

Løvøykapellets Venner har i høy grad vært med på å utvikle dette arrangementet. Mange minnes med glede Kari Frantzen og hennes aktører i "Kariteatret". Hun bidro i mange år.

 

For noen år siden lette Løvøykapellets Venner etter en person som kunne skrive et nytt tablå for å erstatte Kari Frantzens teater. Man fant kriminalforfatteren Kur Aust - og samarbeidet utviklet seg til - Løvøyspillet.

 

Løvøyspillet ble første gang satt opp i 2006 og ble spilt på kirkebakken foran Løvøykapellet.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.