| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Løvøykapellets Venner

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 3 years ago

 

 

               

 

Løvøykapellets Venner ble stiftet i 1997 med det formål å verne om Løvøykapellet og kirketunet og holde ved like interessen for- og kjærligheten til den kristne kulturskatten som kapellet representerer.

 

Foreningen fikk raskt ca 100 medlemmer.

 

Siden den gang har foreningen påtatt seg mange oppgaver - av svært forskjellig slag. Dugnadsarbeid har alltid stått sentralt, og man har etter beste evne forsøkt å trå til for å utvikle og gjøre kapellet mer synlig i lokalmiljøet - spesielt når kirkevergens kommunale midler til slikt ikke var disponibelt.

 

Det hadde bl. a. ikke blitt ny informasjonstavle utenfor kapellet, vann i Hellig Olavs Kilde eller nye heller ved inngangspartiet og på stien til kilden - hvis ikke Venneforeningen hadde trådd til. En og annen konsert gjennomføres også i regi av foreningen, og Løvøykapellets venner er en trofast samarbeidspartner når Soknepresten i Horten inviterer til Olsokfest.

Løvøykapellets Venner har i høy grad vært med på å utvikle dette arrangementet. Mange minnes med glede Kari Frantzen og hennes aktører i "Kariteatret". Hun bidro i mange år.

 

For noen år siden lette Løvøykapellets Venner etter en person som kunne skrive et nytt tablå for å erstatte Kari Frantzens teater. Man fant kriminalforfatteren Kur Aust - og samarbeidet utviklet seg til - Løvøyspillet.

 

Løvøyspillet ble første gang satt opp i 2006 og ble spilt på kirkebakken foran Løvøykapellet.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.