| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Om Falkensten

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 9 months ago

Falkensten

Falkensten er et praktfullt sted i Horten kommune med mange spennende muligheter.

Kretsen begrenser seg fra Hortenspiken og Skavli i øst, mot Haukeli på Vikveien i sør, og til Skaane pukkverk i vest.

Området ligger åpent  og avslappet til med skogen og Borrevannet i sør, en lang fjellvegg i nord, og en spennende kyststripe med svaberg og stup mot øst.

Den frodige biotopen er variert og sjelden.

 

Løvøya båthavn

 

Severdigheter og muligheter

 

Falkensten Bruk

Fra tidlige tider har Falkensten vært ensbetydende med Falkensten Bruk. Også i dag er Falkensten Bruk en dominerende del av Falkensten - spesielt gjelder dette næringsaktiviteten i området.

Les mer her:

 

 
 

Foreninger

De som bor eller har hytte på Falkensten har mulighet til å være med i noen lokale foreninger: 

Løvøykapellet

Løvøy kapell er steinkapell, som er bygd en gang i tidsrommet 1223 – 1398 e.Kr. og har en meget spennende historie.

Kapellet er i dag en del av Horten prestegjeld, og det avholdes gudstjenester fra påske til jul.  I sommermånedene avholdes det kveldsandakter hver onsdag.

Les mer her:

 

 

 

Barnehage og skole

På Falkensten / Skavli er det et i dag bare følgende barnehagetilbud:

 

Falkensten ble uten barneskole da Falkensten skole ble lagt ned for noen år siden. 

Men i 2011 ble Falkensten Montessoriskole startet i de samme lokalene som tidligere Falkensten skole. Skolen hadde 11 elever det første skoleåret, men i 2012 var dette økt til 25, noe som tyder på at skolen har livets rett.

Foruten Montessoriskolen, går barn fra Falkensten på Fagerheim skole på Nykirke.

Når det gjelder ungdomsskole så er det Orerønningen skole som er tilbudet til Falkenstens ungdommer.

 

Lokaler til leie

Det er idag 2 lokaler som det er mulig å leie gjennom hele året. Det er: 

 

Lokalene er av litt forskjellig karakter og har ulik kapasitet.

 

 

Camping- og båtliv

Hele sommeren er campingplassen på Løvøya åpen og den er vanligvis meget godt besøkt.

Campingplassen har også tilknyttet en båthavn som har 2 brygger - en brygge med utleieplasser og en gjestebrygge.

Interesserte kan lese mer her:

 

På nordsiden av Drasund ligger det også 2 flytebrygger, der den ene drives av Falkensten Vel og den andre av Falkensten Bruk.

Falkensten Vels båthavn er for Vellets medlemmer:

Falkensten Bruks brygge leier ut sine plasser som sommerplasser, dvs det er ingen faste plasser. Interesserte bes ta kontakt med:

 

 

Serveringssteder

I sommmerhalvåret er det ett serveringssted i Falkenstensområdet. Det befinner seg på Løvøya og er nærmere beskrevet her:

 

 

Næringsliv

Falkensten er ikke det stedet i kommunen der næringslivet florerer som tettest.  Men Falkensten Bruk bidrar mye, både gjennom egen virksomhet innen jordbruk og skogbruk, gjennom sin campingvirksomhet, og ikke minst gjennom den næringsparken bruket har opprettet på eget område.

 

Les mer her:

 

 

Aktivitetstilbud

Lekeplass

På området utenfor Grendehuset Fredhøy er det en lekeplass som med kommunens hjelp ble modernisert for en tid tilbake. 

Lekeplassen har tilknyttet en fotballbane som brukes som skøytebane om vinteren.

Det er Falkensten Vel som har ansvaret for å holde lekeplassen i orden.

 

Skolekorps

Når Falkensten skole ble drevet som barneskole ble det etablert et samarbeid med skolekorpset på Fagerheim, og korpset fikk navnet:

Selv etter at Falkensten skole ble nedlagt er dette korpsets navn og korpset representerer det lokale tilbudet til de som ønsker å spille i korps. 

 

Boligområder

Falkensten er et relativt stort område i Horten kommune, med til dels spredt bebyggelse.

Det tettest bebygde område idag er Skavli, som er området med den nyeste bebyggelsen. Det foreligger planer om å fortsette utbyggingen av området i retning vestover, men når det vil skje er uklart.

Andre viktige områder med bebyggelse er Drasundodden, Løvøya i nærheten av Vadfiskerstua, Vikveien, og området mellom Vikveien og Evighetssletta.

 

 

Arrangementer

Det foregår endel faste arrangementer på Falkensten i løpet av året.

Her nevnes:

 • 17. mai-feiring med tog fra Løvøykapellet til lekeplassen
 • Løvøyadagen 
 • 2. søndag i advent er det julemesse på Grendehuset Fredhøy, og julegrantenning samme sted. Julegrantenningen er et samarbeid mellom Falkensten Montessoriskole og Falkensten Vel.

 

For å få mer informasjon om det skjer i området går man til:

Hva skjer på Falkensten.

 

Natur- og friluftsliv

Falkensten er et fantastisk område for folk med interesse for friluftsliv.

Det er da også utarbeidet endel fine turer av Horten og Omegn Turistforening, som kan studeres nærmere her.

 


Det er også ønskelig å legge ut stoff om dyreliv, fugleliv, badeplasser og fiskeplasser. Det får vi komme tilbake til etter hvert.

 

 

 

 

Utfartssteder

Falkensten er et område med mange spennende utfartssteder.

Det nevnes i fleng:

 • Frebergsvika
 • Utsiktspunktet "Høyde 114"
 • Varnestangen
 • Falkenstensbukta
 • Drasund
 • Løvøya
  • Kirkebukta
  • Løvøykapellet
  • Speiderhytta
  • Jesusbukta
  • Røverhulen
  • Broen over til Mellomøya
  • Lort
  • Vadfiskerstua
 • Veggefjell
 • Borrevannet (nord)
 • Utsikten
 • Husmannsplasser nær Borrevannet

 

Og det er fortsatt mange steder som ikke er nevnt. 

 

 

Stemningsbilde fra Løvøya

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.