| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Hva skjer på Falkensten 2014

Page history last edited by Dag Rojahn Karlsen 7 years, 1 month ago

 

     
Januar

 

08.01 kl 1800

13.01 kl 1800

          kl 1930 

28.01 kl 1900

 

Styremøte i Falkensten Sanitetsforening

Styremøte i Husstyret

Styremøte i Falkensten Vel 

Medlemsmøte i Falkensten Sanitetsforening 

Februar

03.02 kl 1900

03.02 kl 1900

07.02 kl 1830

12.02 kl 1800

25.02 kl 1900

 

Årsmøte i Husstyret

Styremøte i Falkensten Vel

Guttas kveld

Styremøte i Falkensten Sanitetsforening

Årsmøte i Falkensten Sanitetsforening 

Mars

18.03 kl 1800

25.03 kl 1800 

Styremøte i Falkensten Sanitetsforening

Medlemsmøte i Falkensten Sanitetsforening

 

April

01.04 kl 1830

          kl 2000

07.04 kl 1800

25.04 kl 1830

28.04 kl 1700

29.04 kl 1900

 

Styremøte i Husstyret

Styremøte i Falkensten Vel

Vadfiskerstua

Styremøte i Falkensten Sanitetsforening

Grendehuset dugnad ute og inne

Medlemsmøte  i Falkensten Sanitetsforening 

Mai

10.05 kl 0800

14.05 kl 1715

17.05 kl 1300

20.05 kl 1900 

 

Utsetting av båter i Falkensten Vels båthavn

Dugnad i Falkensten Vels båthavn

17. mai-feiring på Falkensten

Medlemsmøte  i Falkensten Sanitetsforening

 

Juni

04.06 kl 1700

12.06 kl 1830

13.06 kl 1900 

  

Tur på Falkensten med Trond Schmidt som guide

Styremøte i Falkensten Vel

Damenes aften på Grendehuset

Juli

19.07 kl 11-16

 

Løvøyadagen

 

August

19.08 kl 1800

26.08 kl 1900

 

Styremøte i Falkensten Sanitetsforening

Falkensten Sanitetsforening - Medlemstur

 

September

18.09 kl 1830

23.09 kl 1900 

 

Husstyremøte 

Medlemsmøte  i Falkensten Sanitetsforening 

Oktober

13.10 kl 1800

28.10 kl 1900

Styremøte i Falkensten Sanitetsforening

Medlemsmøte i Falkensten Sanitetsforening

 

November

25.11 kl 1900 

 

Medlemsmøte i Falkensten Sanitetsforening

 

Desember

07.12 kl 1200

07.12 kl 1700

 

 

Julemesse på Grendehuset

Fakkeltog fra Løvøykapellet

Julegrantenning ved Grendehuset

 

 

 


 

Nærmere beskrivelse av de tradisjonelle arrangementene

 

17. mai

17. mai feiringen er i år et samarbeid mellom Falkensten Vel, Falkensten Sanitetsforening og Falkensten Montessoriskole. 

Det settes opp et 17. mai-tog som går fra Lekeplassen ved Grendehuset Fredhøy til Falkensten Montessoriskole. Toget går i tiden mellom barnetoget og borgertoget i Horten . Fagerheim og Falkensten skolekorps spiller.

Ved skolen er det muligheter for å kjøpe forfriskninger, og det arrangeres leker for barna.

 

Løvøyadagen

Løvøyadagen arrangeres i juli hvert år ved Vadfiskerstua på Løvøya.

Fra og med 2008 har Falkensten Vel og Falkensten Sanitetsforening en egen stand der det selges vafler og kaker, og det arrangeres en utlodning.

Overskuddet går til vedlikehold av Grendehuset Fredhøy.

 

Julegrantenning og julemesse

Julegrantenning ved Grendehuset Fredhøy gjøres i år den 2. søndag i advent, som et samarbeidsarrangement mellom Falkensten Vel og Falkensten Sanitetsforening.

Arrangementet starter med et fakkeltog fra Løvøykapellet til Grendehuset - Fagerheim og Falkensten skolekorps spiller.

Julegranen tennes og det blir gang rundt juletreet.

Så til barnas store glede kommer nissen og det blir julenisseposer til barna.

Gratis julegløgg serveres.

 

Samme dag som julegrantenningen foregår, arrangerer Falkensten Sanitetsforening en julemesse inne i Grendehuset, med et stort tilbud av ulike slag. Dette skjer det meste av dagen og også parallelt med julegrantenningen.

Sanitetsforeningen arrangerer en utlodning som en del av julemessen.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.